Olje- og energiministeren innledet på Kraftjazz i Haugesund

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsråd Tord Lien orienterte om regjeringens fire innsatsområder i Energimeldingen under Kraftjazz 2016 i Haugesund.

I forbindelse med Sildajazzen i Haugesund har kraftbransjen sitt eget jazz-evenement, nemlig Kraftjazz, der Haugaland Kraft AS er arrangør for rundt 350 deltakere.

(Statsråd Tord Lien sammen med konsernsjef i Haugaland Kraft AS, Olav Linga. Foto: EBM/OED)

Statsråd Lien var invitert for å snakke om regjeringens energipolitikk, nærmere bestemt Energimeldingens fire innsatsområder:

  • Styrket forsyningssikkerhet
  • Lønnsom produksjon av fornybar energi
  • Mer effektiv og klimavennlig bruk av energi
  • Næringsutvikling og verdiskaping – å ta kraften i bruk 

Landet er ikke ferdig bygget. Vi skal ruste opp og utvikle nettet, bruke og produsere energi mer effektivt og klimavennlig, og vi skal ta kraften i bruk både i gamle og nye næringer, sa olje- og energiminister Tord Lien.  

Olje- og energiminister Tord Lien roste energibedriftene Haugaland Kraft AS og SKL som gjennom omstilling søker å møte samfunnets behov.

(Kombinasjonen jazz og kraft engasjerer mange i Haugesund. Foto: EBM/OED)