Olje- og energiministeren besøker EIDA Energy AS i Harstad

Adresse: Margrethe Jørgensens vei 13 , 9406 Harstad

Sted: Harstad

Olje- og energiminister Tina Bru besøker EIDA Energy AS. m.fl. for å se et pilotprosjekt for strømdelingsløsning mellom private boenheter og næringsbygg.

Les mer i presseinvitasjonen.

Pressekontakt: kommunikasjonsrådgiver Margrete Løbben Hanssen (med på reisen), tlf: 92 857 891 /e-post: mlh@oed.dep.no.