Olje- og energiministeren deltar i debatt på Ullrigg

Sted: Stavanger

Olje- og energiminister Tina Bru deltar i debatten 'Hvilken rolle spiller oljeindustrien i det grønne skiftet?' i regi av NORCE.

Mer om debatten her