Olje- og energiministeren deltar på lanseringen av StartupLab Energy

Sted: Forskningsparken, Blindern, Oslo

Olje- og energiminister Tina Bru deltar på lanseringen av