Olje- og energiministeren har eit digitalt møte med sametingspresidenten

Sted: Digitalt

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har eit digitalt møte med sametingspresidenten, der dei skal diskutere den vidare oppfølginga av Fosen-saka.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no