Olje- og energiministeren har møte med Industri Energi.

Sted: Digitalt

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen deltek på eit digitalt møte med dei tillitsvalde i Industri Energi.