Olje- og energiministeren har møte med Statkraft

Sted:

Olje- og energiministeren har digitalt møte med Statkraft, der Statkraft orienterter om selskapets verksemd.