Oljeansatte har all grunn til å føle stolthet

Innlegg av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Sara Elvelund Sandvik skriver på NRK ytring om hvordan hun møtes som petroleumsgeolog, og om hun ikke tenker på fremtiden til planeten eller på fremtidige generasjoner.

Hennes svar er at hun vil være med å sikre at de fossile brenslene verden i tiår fremover vil ha behov for blir produsert rent og gir inntekter til statskassen.

Jeg kunne ikke vært mer enig. I likhet med alle andre som arbeider i vår største og klart viktigste næring har Sandvik all grunn til å føle stolthet over det hun bidrar med til Norge og verden.

De nærmere 200 000 som arbeider direkte eller indirekte i næringen i Norge skaper store verdier til fellesskapet, innenfor den petroleums- og klimapolitikken et stort flertall i Stortinget har fastsatt. Olje og gass fra norsk sokkel har gitt oss en velferd andre land bare kan drømme om. Fra å ha lavere inntektsnivå enn Hellas har vi opplevd å passere Sveits på tabelltoppen i Europa.

En voksende verdensbefolkning trenger mer energi. Verden står overfor flere store utfordringer som er nedfelt i FNs bærekraftsmål. Blant disse er å utrydde fattigdom, anstendig arbeid og økonomisk vekst, rimelig og ren energi til alle, samt å motvirke klimaendringene. Den klima- og energiutfordringen verden står overfor er global og henger sammen. De må derfor løses samtidig gjennom internasjonalt samarbeid slik Sandvik påpeker.

Alle seriøse analyser viser at det vil være stort behov for olje og gass i tiår fremover. Vi i Norge skal bidra til å dekke litt av dette behovet, slik vi i dag produserer 2-3 prosent av verdens behov.

Verden må få snudd den langvarige trenden der de globale klimagassutslippene øker år for år.

Derfor fører Regjeringen en ambisiøs klimapolitikk både internasjonalt og nasjonalt. Ute har vi aktivt bidratt for å få på plass et internasjonalt klimaregime med effektive energimarkeder med CO2-avgifter og kvoter. Ikke minst bidrar vi med gass til erstatning for kull.

Hjemme skal vi kutte utslippene med over 40 prosent. Regjeringen satser også tungt på fremtidsrettede energiløsninger, og vi satser aktivt innen CO2-håndtering.

Om Norge skulle redusere sin produksjon av olje og gass vil det verken redusere forbruk eller utslippene knyttet til produksjonen.

Olje og gass produseres i Norge med om lag halvparten av utslippene i forhold til det internasjonale gjennomsnittet.

Økt produksjon i andre land ville komme i stedet, mye av den fra steder med langt svakere klimaregulering og høyere utslipp enn norsk sokkel. Det vi vet med sikkerhet er at å redusere vår egen produksjon av politiske hensyn vil gi drastisk lavere inntekter til velferdssamfunnet og samtidig undergrave titusenvis av lønnsomme arbeidsplasser i hele landet. Altså stort tap, ingen gevinst. 

Jeg er glad for at stemmer som Sara Elvelund Sandvik kommer inn i denne debatten med fakta og kunnskap. Det er viktig for Norges fremtid og for en mer bærekraftig verden der også klimautfordringen håndteres.