Om kunsten i R6

Det har i den siste tiden vært flere medieoppslag om Helse- og omsorgsdepartementets beslutning om å avbestille det planlagte verket til departementets statsrådsseksjon.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 26. juni i år et brev til KORO hvor vi frasa oss det planlagte verket av Vanessa Baird. Som følge av departementets beslutning har KORO varslet at bildene som henger i presserommet i 1. etasje og bildet i Landbruks- og matdepartements statsrådsseksjon skal tas ned. Dette er en beslutning departementet tar til etterretning og har forståelse for. Vi vil likevel understreke at departementet aldri har bedt om at verket i 1. etasje skal fjernes, selv om vi har gitt uttrykk for at kunstverket fungerer dårlig i et presserom.

Departementets beslutning om å avbestille Bairds verk til statsrådsseksjonen baserer seg på følgende:

- Helse- og omsorgsdepartementet var et av de departementene som ble hardest rammet av hendelsen 22. juli 2011. Selv om arbeidsmiljøundersøkelser viser at departementets ansatte er robuste og godt fornøyd med arbeidsplassen, har enkelte ansatte reagert på verket i 1. etasje. De har til sine ledere, og på annen måte, gitt uttrykk for ubehag og at det er en belastning å måtte forholde seg daglig til kunst som de opplever gir assosiasjon til 22. juli. Som arbeidsgiver har vi funnet det riktig å ta hensyn til dem, sier departementsråd Bjørn Inge Larsen.

- I tillegg har vi støyproblemer i statsrådsseksjonen. Selv om målinger viser at støynivået er innen godkjente grenser, ønsker departementet av hensyn til de ansatte som jobber i statsrådsseksjonen, å gjennomføre støydempende tiltak. Et stort kunstverk på 6x6 meter malt på plater vil ikke bidra til å minske støyen, sier Larsen.

For departementet har dette ikke vært en vurdering av ordningen med kunst i offentlige rom, eller en debatt om kunstens innhold og kvalitet. Det har i første rekke handlet om arbeidsmiljø.

- Vi har i denne saken hatt god dialog med våre ansatte. I en felles uttalelse fra våre tillitsvalgte og verneombudet heter det: "Enkelte ansatte opplever det utfordrende å daglig bli minnet om terrorhendelsen 22. juli da vi brått mistet våre arbeidsplasser. Blant ansatte som hadde sin kontorplass i S‐blokken og et avterrormålene, har det tatt tid å bearbeide hendelsen. Vi har full respekt for den kunst og de kunstverk den aktuelle kunstneren produserer og viser fram. Når det nå er besluttet at det aktuelle kunstverket tas ned, så der det ingen kritikk av kunstverket eller kunstneren som sådan. Det handler om sted og tid for ansatte med arbeidsplass i R6. Uavhengig av det kunstneriske uttrykk, så er det enkelte som opplever det vanskelig, daglig å bli minnet om terrorhandlingen 22. juli. Selv om kunstverket ikke har vært eller er en kommentar til 22. juli, så er det slik at flere assosierer og forbinder bildene med den aktuelle hendelsen. Når vår arbeidsgiver velger å fjerne kunstverket, opplever vi at vi som daglige brukere av huset blir lyttet til. Vi håper på respekt for en slik opplevelse og vil understreke at dette ikke handler om forståelse for eller mangel på forståelse for kunst og kunstverk som sådan. Vi er sikre på at de aktuelle kunstverkene vil finne sin plass og kan oppleves i andre omgivelser." Dette er en del av vårt besøutningsgrunnlag, sier Larsen.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen