Omsetningsavgifter for 2015

Landbruks- og matdepartementet har den 18. desember fastsatt omsetningsavgiftene på landbruksvarer for 2015. Satsen for omsetningsavgift på melk, kjøtt av storfe og kalv, svinekjøtt og egg går ned. Omsetningsavgiften på kjøtt av kylling og kalkun går opp, mens de andre omsetningsavgiftene er uendret.

Reguleringskostnadene i melkesektoren forventes å bli lavere enn i 2014. Det forventes lavere reguleringskostnader for storfe fordi man regner med mindre innlegg på reguleringslager høsten 2014. For svin forventes det betydelig lavere kostnader pga. forbedret markedssituasjon etter flere år med stort overskudd. 

Økningen i omsetningsavgift på kjøtt av kylling og kalkun skyldes større ressursbehov til de felles fag- og opplysningstjenestene. 

Omsetningsavgiftene fra 1.1.2015 blir etter dette: 

ku- og geitmelk       

6 øre/liter

kjøtt av storfe og kalv           

Maks 150 øre/kg

kjøtt av sau og lam  

maks 150 øre/kg

svinekjøtt      

maks 150 øre/kg

egg                

80 øre/kg

kjøtt av kylling         

24 øre/kg

kjøtt av kalkun         

24 øre/kg

Pelsdyrskinn

1,0 % av salgssummen

Omsetningsavgift

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Avgiften blir brukt til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Til toppen