Omsetningsavgifter for 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 21. desember omsetningsavgiftene på landbruksvarer for 2016. Satsen for omsetningsavgift på melk, kjøtt av storfe og kalv, svinekjøtt, egg og pelsdyrskinn er uendret. Omsetningsavgiften på kjøtt av kylling og kalkun går opp med 2 øre per kilo. Maksimalsatsen for omsetningsavgift på kjøtt av sau og lam øker med 50 øre til 2,00 kroner/kilo.

Økningen i omsetningsavgift på kjøtt av kylling og kalkun skyldes et ønske om å stabilisere størrelsen på fondet for omsetningsavgift og unngå risiko for store endringer i avgiften på et senere tidspunkt. Det er også et stort ressursbehov til felles faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for kylling og kalkun. 

Omsetningsavgiftene fra 1.1.2016 blir etter dette: 

ku- og geitmelk       

5 øre/liter

kjøtt av storfe og kalv           

maks 1,50 kr/kg

kjøtt av sau og lam  

maks 2,00 kr/kg

svinekjøtt      

maks 1,50 kr/kg

egg                

1,00 kr/kg

kjøtt av kylling         

26 øre/kg

kjøtt av kalkun         

26 øre/kg

pelsdyrskinn

1,0 % av salgssummen

Omsetningsavgift

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Avgiften blir brukt til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.