Omsetningsavgifter for andre halvår 2015

Omsetningsrådet har kommet med tilrådninger om satsen for omsetningsavgifter fra 1. juli og departementet har fulgt disse tilrådningene.

Maksimalsatsen for omsetningsavgift på korn og oljefrø for kornåret som starter 1. juli 2015 økes med 1 øre til 6 øre per kg. Endelig sats blir fastsatt i august basert på avlings- og forbrukssituasjonen.

For 2015 prognoseres det en vekst i eggproduksjonen på knapt én prosent. Med et uendret engrossalg gir dette et prognosert overskudd av norskproduserte egg på ca. 600 tonn. Prognosene for egg viser en forverret markedssituasjon sammenlignet med da omsetningsavgiften ble fastsatt. Det er derfor grunnlag for å øke omsetningsavgiften med 20 øre til 1,00 kr/kg. 

I melkesektoren gikk en inn i 2015 med et større fond for omsetningsavgift enn det som var budsjettert. Inntektene fra overproduksjonsavgiften blir også høyere enn budsjettert i 2015. Samtidig forventer en høyere reguleringskostnader som følge av høy melkeproduksjon. Summen av fondets størrelse og inntektsøkning fra overproduksjonsavgiften er likevel større enn økningen i reguleringskostnadene. På dette grunnlaget settes derfor omsetningsavgiften på melk ned med 1 øre/liter til 5 øre/liter i andre halvår 2015. 

Omsetningsavgiftene fra 1.7.2015 blir etter dette: 

ku- og geitmelk       

5 øre/liter

kjøtt av storfe og kalv           

maks 150 øre/kg

kjøtt av sau og lam  

maks 150 øre/kg

svinekjøtt      

maks 150 øre/kg

egg                

1,00 kr/kg

kjøtt av kylling         

24 øre/kg

kjøtt av kalkun         

24 øre/kg

Korn og oljefrø

maks. 6 øre/kg

Pelsdyrskinn

1,0 % av salgssummen

Omsetningsavgift

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Avgiften blir brukt til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Til toppen