Omsetningsavgifter for andre halvår 2015

Landbruksdirektoratet melder at satsene for omsetningsavgift på jordbruksråvarer endres fra 1. juli. Overproduksjon gir økt avgift på omsetning av egg, mens omsetning av svinekjøtt får en lavere sats etter at svinemarkedet er bragt i balanse.

Omsetningsrådet vedtok 15. juni 2015 å redusere satsene for storfe og svin. Satsen for egg øker til 1,00 kr per kg fra 1. juli 2015. Dette er det samme som avgiften lå på i hele 2014.

Til toppen