Omsetningsavgifter for andre halvår 2017

Omsetningsrådet har kommet med tilrådninger om satsen for omsetningsavgifter fra 1. juli og departementet har fulgt disse tilrådningene.

Maksimalsatsen for omsetningsavgift på korn og oljefrø for kornåret som starter 1. juli 2017 økes med 3 øre til 8 øre per kg. Endelig sats blir fastsatt i august basert på avlings- og forbrukssituasjonen.

Omsetningsavgiften på melk senkes med 1 øre/liter til 5 øre/liter for andre halvår 2017. 

Omsetningsavgiftene fra 1. juli 2017 blir etter dette:

ku- og geitmelk        

5 øre/liter

kjøtt av storfe og kalv           

maks 1,50 kr/kg

kjøtt av sau og lam  

maks 3,50 kr/kg

svinekjøtt      

maks 2,50 kr/kg

egg                

0,50 kr/kg

kjøtt av kylling         

28 øre/kg

kjøtt av kalkun         

28 øre/kg

Korn og oljefrø

maks. 8 øre/kg

pelsdyrskinn

1,0 % av salgssummen

Omsetningsavgift

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Avgiften blir brukt til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Til toppen