Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Landbruk:

Omsetningsavgifter for andre halvår 2018

Omsetningsrådet har kommet med tilrådninger om satser for omsetningsavgift fra andre halvår 2018. Departementet har fulgt disse tilrådningene.

Maksimalsatsen for omsetningsavgift på korn og oljefrø senkes fra 8 øre per kg til 4,5 øre per kg. Faktisk omsetningsavgift for korn og oljefrø fastsettes av Omsetningsrådet i august basert på avlings- og forbrukssituasjonen.

Omsetningsavgiften på melk økes med 1 øre per liter til 6 øre per liter for andre halvår 2018.

Omsetningsavgiftene fra 1. juli 2018 blir etter dette:

Ku- og geitmelk       

6 øre/liter

Kjøtt av storfe og kalv           

maks 2,00 kr/kg

Kjøtt av sau og lam  

maks 4,00 kr/kg

Svinekjøtt     

maks 2,00 kr/kg

Egg               

0,70 kr/kg

Kjøtt av kylling         

28 øre/kg

Kjøtt av kalkun        

28 øre/kg

Korn og oljefrø

maks. 4,5 øre/kg

Pelsdyrskinn

1,0 % av salgssummen

Landbruks- og matdepartementet ba i februar 2018 Omsetningsrådet om en gjennom­gang av opplysnings­virksomheten. Omsetningsrådet har gitt et foreløpig svar på dette, i brev til departe­mentet av 27. juni 2018. Departementet vil på et senere tidspunkt komme tilbake til saken, sett i lys av Stortingets behandling.

Omsetningsavgift

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Avgiften blir brukt til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Til toppen