Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Omsetningsøkning for nordnorsk leverandørindustri

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde mottok i dag Levert-rapporten 2017 på ONS i Stavanger. Rapporten viser at nordnorske leverandørbedrifters omsetning økte med 15 prosent sammenlignet med 2016.

Leveransene fra nordnorske leverandørbedrifter var på 3,64 milliarder kroner i 2017. Leverandørindustrien i Finnmark opplevde en omsetningsvekst på 35 prosent. Tilsvarende tall for Troms var 3,4 prosent, mens omsetningen i Nordland falt 10 prosent.

- At omsetningen for den nordnorske leverandørindustrien igjen vokser etter noen tøffe år for petroleumsnæringen er gode nyheter. Ressursgrunnlaget i nord er stort - og aktiviteten er stor. I 2017 ble rekordmange letebrønner boret i Barentshavet, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Overlevering av Levert-rapporten.
Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde mottar Levert-rapporten 2017, sammen med Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift Nord i Equinor (t.v) og Tom Steffensen fra Kunnskapsparken i Bodø. Foto: EEB/OED

185 nordnorske bedrifter hadde leveranser til petroleumsnæringen i 2017, fordelt på over 1 500 årsverk. Antall utførte årsverk fra de nordnorske leverandørene falt samlet med 9 prosent sammenlignet med 2016, samtidig som andelen pendlere til Nord-Norge økte noe.

- Utbyggingen av Johan Castberg er en ny milepæl i Barentshavet og vil alene skape 47 000 årsverk i Norge i byggefasen og 1 700 årsverk i driftsfasen. Feltet skal driftes fra Harstad og Hammerfest. Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet som kommer i produksjon i løpet av året skal driftes fra Harstad, Brønnøysund og Sandnessjøen.  Her ser jeg arbeidsplasser og store muligheter for lokale og regionale bedrifter, sier statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Oversiktskart over nordnorske leveranser fordelt på region.
Oversiktskart over nordnorske leveranser fordelt på region. Foto: Kunnskapsparken i Bodø

Rapporten og mer informasjon om Levert-undersøkelsen finnes her.

Til toppen