Omstillingsarbeidet i Andøy kommune starter nå

– Nedleggelsen av Andøya flystasjon vil skape en vanskelig situasjon for Andøy kommune. Selv om nedleggelsen først er planlagt om noen år ønsker vi å komme raskt i gang med omstillingen for å skape nye trygge arbeidsplasser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Departementet bevilger midler til å starte opp omstillingsarbeidet allerede i 2017.

Regjeringen setter av 5 millioner kroner i 2017 til å starte opp omstillingsarbeidet i Andøy kommune.

– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for at kommunen skal ha gode forutsetninger for å omstille og videreutvikle seg etter nedleggelsen av flystasjonen. Det er viktig å komme raskt i gang med omstillingsarbeidet slik at det kan legges godt til rette for nye arbeidsplasser, sier Sanner.

Midlene blir bevilget til Nordland fylkeskommune, som får ansvaret for bruken av midlene i samarbeid med Innovasjon Norge og kommunen.

– Regjeringen ønsker vekst og verdiskapning i hele landet. Samfunnet på Andøya må omstille seg. Å skape nye og trygge arbeidsplasser blir svært viktig i tiden som kommer. Vi ønsker å medvirke til rask og god omstilling – og at det blir skapt nye, framtidsrettede og trygge arbeidsplasser i Andøy. Jeg er derfor glad for å kunne bidra til at Andøy kan starte arbeidet med omstilling og ny vekst, sier Sanner.

Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til rammene for det langsiktige omstillingsarbeidet i kommunen i løpet av våren 2017.

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Andøy kommune (pdf) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen