Historisk arkiv

Ønsker høyere kvalitet i barnehagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utvalget som har sett på det pedagogiske tilbudet til barn i førskolealder leverte i dag sin innstilling. - Utredningen inneholder mange spennende innspill. At kvaliteten og kompetansen i barnehagene må økes er i tråd med mine egne prioriteringer, sier Kristin Halvorsen.

Utvalget som har sett på det pedagogiske tilbudet til barn i førskolealder leverte i dag sin innstilling til kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

-Utredningen inneholder mange spennende innspill. Ikke minst blir det lagt vekt på at kvaliteten og kompetansen i barnehagene må økes. Det er i tråd med mine egne prioriteringer, sier Kristin Halvorsen.

Utvalget har vært ledet av Loveleen Rihel Brenna, som også er leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. I sin utredning kommer utvalget med en rekke forslag til hvordan dagens barnehagetilbud kan styrkes og bli mer tilgjengelig for alle barn i førskolealder.

 

 

Utvalget foreslår blant annet:

  • Barnehagen skal fortsatt være et frivillig tilbud
  • 20 timers gratis barnehage i uken for alle barn i alderen 3-5 år
  • At det i rammeplanen skal settes mål for hva det enkelte barn skal utvikle av basiskompetanse
  • Et varig system for etter- og videreutdanning for ansatte i barnehagesektoren
  • At minst 50 prosent av de ansatte i barnehagen må ha førskolelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning
  • Adgangen til dispensasjoner fra utdanningskravet må innskrenkes
  • At det innføres sterke nasjonale kvalitetskrav for barnehagene gjennom lov og forskrifter i tilknytning til innføring av rammefinansiering av barnehagene

 

- Jeg vil takke utvalget for godt utført jobb og en grundig utredning som jeg tror vil være med på å prege barnehagedebatten i tiden fremover, sier Halvorsen.

Utredningen fra utvalget vil bli sendt på offentlig høring i løpet av høsten. I etterkant av høringen vil det bli besluttet hvordan forslagene til tiltak skal følges opp. 

NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst

Utvalgets pressemelding

Tiltaksliste fra utvalget