Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ønsker innspill om nytt felleseuropeisk rammeverk for elektronisk kommunikasjon

Samferdselsdepartementet går nå i gang med å forberede høring om gjennomføring av nytt felleseuropeisk rammeverk for elektronisk kommunikasjon. I den tidlige fasen ber departementet om overordnede synspunkter på gjennomføringen i norsk rett.

Europaparlamentet og rådet vedtok 11. desember 2018 et nytt felleseuropeisk rammeverk for elektronisk kommunikasjon, ekomkodeksen, samt ny forordning om opprettelsen av Sammenslutningen av europeiske regulatører innenfor elektronisk kommunikasjon, BEREC.

Det nye felleseuropeiske rammeverket for elektronisk kommunikasjon og BEREC danner blant annet grunnlag for å sikre europeiske forbrukere reduserte priser for internasjonale samtaler og SMS. Samferdselsdepartementet arbeider for at slik maksprisreguleringen skal gjelde for norske forbrukere fra 15. mai i år – som er tidspunktet for innføring i EU, eller så nært dette tidspunkt som mulig.  

Ber om synspunkter innen 1. april
Gjeldende norsk ekomlov og -forskrift bygger på det felleseuropeiske rammeverket for elektronisk kommunikasjon fra 2002, og som ble revidert i 2009. Samferdselsdepartementet vil nå starte arbeidet med nasjonal gjennomføring av det nye regelverket.

Samferdselsdepartementet ber om overordnende synspunkter på gjennomføring i norsk rett.

Eventuelle innspill mottas innen 1. april 2019. Dette er første mulighet til å gi innspill på revidert norsk regelverk.

Samferdselsdepartementet tar deretter sikte på å sende forslag til nytt regelverk på alminnelig høring i løpet av fjerde kvartal 2019.

 

For flere opplysninger – se:

Til toppen