Ønsker innspill til framtidens distriktspolitikk

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup inviterer til innspillsmøter om framtidens distriktspolitikk. Innspillene skal bidra til utviklingen av tre nye distriktspolitiske strategier – en for småbyer og tettsteder, en for kysten og en for fjell og innland.

– Med disse strategiene skal vi løfte fram muligheten vi har for vekst og utvikling i hele landet, og vise hvordan vi kan utvikle Distrikts-Norge ytterligere i årene som kommer. Vi ønsker å lytte til lokale aktører som vet hva som skal til for å skape attraktive lokalsamfunn, spennende og trygge arbeidsplasser og som ser muligheten for å skape noe der de bor, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Sammen med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup inviterer hun nå til digitale innspillsmøter i alle landsdelene. Dersom det etter hvert blir mulig å reise vil innspillsmøtene bli gjennomført lokalt. 

Bredt sammensatt gruppe

De tre strategiene skal bygge på lokale og regionale behov og forutsetninger. Derfor ønsker regjeringen innspill fra dem som kjenner de lokale utfordringene og mulighetene best. Blant de inviterte er representanter for lokalt næringsliv, ulike interesseorganisasjoner, lokale lag og foreninger, utdannings- og kunnskapssektoren, Ungdommens distriktspanel og kommunene.

– Nå legger vi grunnlaget for fremtidens distriktspolitikk. Distriktspolitikk kan ikke lenger avgrenses til smale tiltak og isolerte ordninger. Distriktspolitikk handler om å skape nye jobber og vekst, og det handler om å skape attraktive lokalsamfunn som unge ønsker å bo i, sier Helleland.

Samarbeid på tvers står også sentralt. Regjeringen ønsker derfor innspill til hvordan den kan legge til rette for godt samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og andre sentrale aktører.

– For småbystrategien ønsker vi blant annet innspill om hvordan småbyer kan fylle rollen som regionale kraftsentre i sin region. Vi er særlig interessert i å høre hva som skal til for å gjøre småbyer attraktive for ungdom og yngre arbeidstakere, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Alle kan komme med innspill

I tillegg til innspillsmøtene er det mulig for alle som ønsker å spille inn ideer og forslag til tiltak til strategiene per e-post. Fristen for innspill er 1. mars. De tre strategiene skal etter planen lanseres til sommeren.