Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ønsker løsning for Bygdøy Sjøbad

Staten anker dommen fra Oslo tingrett om interessene ved Bygdøy Sjøbad, men ønsker primært å finne en løsning gjennom forhandlinger eller rettsmekling. Det skal fremdeles være plass til både båtplasser, seilsenteret Ulabrand og aktiviteter for allmennheten i området mellom Bygdøy og Killingen.

På grunn av en uløst uenighet valgte staten i 2018 å ta ut søksmål mot Sjøsenteret Killingen AS for å få fastslått at et bryggeanlegg som ligger ved Bygdøy Sjøbad ikke har de nødvendige tillatelser fra staten som strandeier. Som grunneier til området kan ikke staten akseptere at utenforstående tiltar seg rettigheter i området uten gjennom avtale med grunneier.

Anker dommen

Staten ved Regjeringsadvokaten anker nå dommen fra Oslo tingrett fordi staten er uenig med tingrettens rettsanvendelse og bevisvurdering. I norsk rett er det strandeieren som bestemmer om det skal ligge et flytebryggeanlegg i sjøen fra og utenfor land. Det er også slått fast i nyere praksis fra Høyesterett. Staten mener at tingretten ikke har tatt høyde for dette.

Kompromiss

Samtidig er staten også åpen for å søke løsninger gjennom eventuelle forhandlinger eller rettsmekling.

De kryssende arealbruksinteressene ved Bygdøy Sjøbad, som ikke bare inkluderer Sjøsenteret Killingen AS sine interesser, kan best ivaretas dersom partene er villige til å finne kompromisser.

Området ved Bygdøy Sjøbad skal være et attraktivt område. Det skal fremdeles være plass til både båtplasser, seilsenteret Ulabrand og aktiviteter for allmennheten i området mellom Bygdøy og Killingen. I tillegg arbeider staten med en ny fastlandsforbindelse til Killingen, en bro nord i sundet, som skal være åpen for allmenheten.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen