Historisk arkiv

Ønsker økt satsing på kysten som reisemål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen inviterte i dag flere organisasjoner fra fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen til et samrådsmøte om videreutviklingen av relasjonene mellom reiselivet og fiskeri- og havbruksnæringen. Det er første gang et slikt møte blir arrangert.

-Jeg er opptatt av kyst-Norges fremtidige utvikling, og satsinga på kysten som reisemål er noe som engasjerer meg. Det er viktig at vi ser potensialet for verdiskaping som ligger i å se næringene langs kysten i sammenheng. Det har vært nyttig og lærerikt å samles rundt et bord slik vi har gjort i dag, sier Lisbeth Berg-Hansen.

På møtet ble det diskutert og gjensidig orientert om utfordringer og muligheter for ytterligere samarbeid mellom næringene. Tema som sjømat i reiselivssammenheng og turistfiske stod på agendaen. Harald Osa fra stiftelsen Norsk Matkultur presenterte blant annet et pågående pilotprosjekt i Nord-Norge om utvikling av regionale matfaglige miljøer.

 

Til toppen