Ønsker tettere samarbeid med EU om Arktis

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Polarrådgiver Else-Berit Eikeland i Utenriksdepartementet var nylig i Brussel for å ønske EU velkommen i Arktisk Råd og invitere til tettere samarbeid med Norge.

Polarrådgiver Else-Berit Eikeland møtte representanter fra flere av EUs institusjoner i Brussel 19. juni. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Polarrådgiver Else-Berit Eikeland i Utenriksdepartementet var nylig i Brussel for å ønske EU velkommen i Arktisk Råd og invitere til tettere samarbeid med Norge.

– Jeg er i Brussel for å ønske EU velkommen som permanent observatør i Arktisk Råd, og for å starte en diskusjon med EU om et konkret samarbeid med Norge innenfor Arktisk Råd, sier polarrådgiver Else-Berit Eikeland i Utenriksdepartementet.

19. juni møtte Eikeland representanter fra Europakommisjonen, EUs utenrikstjeneste (European External Action Service), europaparlamentarikerne Anneli Jäätteenmäki og Lisa Jaakonsaari, samt EUs påtroppende ambassadør til Norge, Helen Campbell, i Brussel.

Ønsker EU-deltagelse i arbeidsgruppene
Arktisk Råd er et mellomstatlig organ for samarbeid om spørsmål knyttet til utfordringer de arktiske landene, deriblant Norge, står overfor. Formålet er å fremme bærekraftig utvikling med hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi.

På ministermøtet i Arktisk Råd 15. mai 2013 ble det besluttet at EU, i tillegg til Kina, Sør-Korea, Italia, Japan, India og Singapore, får permanent observatørstatus i Arktisk Råd.

– Vi ønsker fra norsk side å integrere både EU og de andre nye observatørene i et konkret prosjektsamarbeid i en av arbeidsgruppene i Arktisk Råd, sier Eikeland.

Arktisk Råd består av seks arbeidsgrupper, hvorav fem har miljø som tema. Observatørene har ikke talerett på ministermøtene eller embetsmannsmøtene, men har mulighet til å delta aktivt i arbeidsgruppene.

– Vi ønsker EUs kompetanse, både på miljøområdet og de andre områdene arbeidsgruppene jobber med, velkommen, og vi er lydhøre for hvordan EU ønsker å engasjere seg i Arktisk Råd, sier Eikeland.

– EU er viktig for Norge i Arktis
EU aksepterer de samme grunnprinsippene for Arktis som Norge gjør, blant annet at havretten skal være det styrende folkerettslige rammeverket for Arktis.

– EU er en viktig faktor for Norge i sammenheng med både Arktisk Råd og nordområdene generelt, og Norge har jobbet veldig hardt for å få EU tatt opp som fast observatør. Både EU og Norge er opptatt av en bærekraftig økonomisk utvikling av Arktis. Vi har hatt et godt samarbeid med EU om nordområdene og håper å fortsette med det, sier Eikeland.

Hun håper dialogen med mellom Norge og EU om Arktis nå vil trappes opp.

– Jeg håper det blir mange flere besøk til Brussel for meg som polarrådgiver, og at dialogen med EU om Arktis nå trappes opp. Jeg vil i dag invitere EU til Norge, og ikke minst til Tromsø, der det permanente sekretariatet for Arktisk Råd ligger, sier Eikeland.

– Vil føre til revitalisering
Utenriksdepartementets polarrådgiver mener EUs nye rolle i Arktisk Råd vil gjøre rådet enda viktigere.

– EU og de andre nye observatørlandenes deltagelse i Arktisk Råd vil være med å revitalisere rådet og gjøre det enda viktigere i en global kontekst, sier hun.

Før EU formelt kan tas opp som observatører i Arktisk Råd må en uenighet mellom EU og Canada angående import av selprodukter løses.

– Vi håper på en snarlig løsning av denne saken, sier Eikeland.

Les mer om Regjeringens satsing på nordområdene på Nordområdeportalen.

Til toppen