Oppbevaring av spormateriale

I statsråd i dag er det vedtatt en endring i politiregisterforskriften. Endringen presiserer at spormateriale som er funnet og sikret på et åsted eller offer, kan oppbevares så lenge det er hensiktsmessig, uavhengig om straffesaken materialet er innhentet i er oppklart eller ikke.

Presiseringen endrer ikke gjeldende rett, men vil fjerne tvil om hvorvidt spormateriale som er knyttet til oppklart sak kan oppbevares.

Endringen trer i kraft straks.

 

 

 

Til toppen