Oppbevaring av spormateriale

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I statsråd i dag er det vedtatt en endring i politiregisterforskriften. Endringen presiserer at spormateriale som er funnet og sikret på et åsted eller offer, kan oppbevares så lenge det er hensiktsmessig, uavhengig om straffesaken materialet er innhentet i er oppklart eller ikke.

Presiseringen endrer ikke gjeldende rett, men vil fjerne tvil om hvorvidt spormateriale som er knyttet til oppklart sak kan oppbevares.

Endringen trer i kraft straks.