Eksporttillatelse for smittevernutstyr - oppdatering

Dette innholdet er mer enn 7 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Eksport av enkelte typer smittevernutstyr kan være lisenspliktig etter eksportkontrollforskriften - denne lisensplikten er uendret. Norske eksportrestriksjoner på personlig smittevernutstyr i henhold til forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av covid-19, er imidlertid avviklet med virkning fra 27. mai.

I april 2020 ble det i tillegg innført krav om eksporttillatelse for eksport av personlig smitteverneutstyr, i henhold til forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av covid-19. De norske eksportrestriksjonene på personlig smittevernutstyr ble avviklet med virkning fra 27. mai.

Dette har ingen innvirkning på lisensplikt i henhold til eksportkontrollforskriften:

UD ved Seksjon for eksportkontroll er ansvarlig myndighet for strategisk eksportkontroll, der eksport av visse varer, teknologi og tjenester krever lisens fra Utenriksdepartementet. Dette gjelder forsvarsmateriell oppført i vedlegg I til eksportkontrollforskriften. Videre gjelder det sivile varer, teknologi og tjenester med potensiell militær anvendelse (flerbruksvarer/”dual use”) oppført i vedlegg II til samme forskrift.

I denne sammenheng ønsker vi å gjøre oppmerksom på at eksport av enkelte typer smittevernutstyr kan være lisenspliktig etter eksportkontrollforskriften  § 4, jf. vedlegg II, og forskriftens § 7. Eksempler på dette er mer avansert utstyr som gassmasker, beskyttelsesdrakter, overtrykksdrakter, utstyr til isolasjonsbygninger (Containment facilities), Hepa-filtre m.m. Søknader om lisens for utstyr som faller inn under såkalte flerbruksvarer (og vedlegget nevnt ovenfor) skal stiles til Seksjon for eksportkontroll i UD gjennom den elektroniske søknadsportalen E-lisens.