Oppdatert på landbruk og mat etter regjeringsskifte

Ynskjer du å vera oppdatert på landbruks- og matpolitikken kan du nytte deg av eit gratisabonnement på nyheiter frå nettsida til Landbruks- og matdepartementet.

Ynskjer du å vera oppdatert på landbruks- og matpolitikken kan du nytte deg av eit gratisabonnement på nyheiter frå nettsida til Landbruks- og matdepartementet.

10 000 abonnentar
Landbruks- og matdepartementet har i dag over 10 000 abonnentar på ei dagleg nettbasert nyheitsteneste.

Nytt moglegheita du og, og tips andre som vil vera oppdatert på landbruks- og matpolitikken. Du får ei "nyheitspakke" ca kl 14.00 kvar dag med fleire aktuelle saker frå departementet og våre underliggande verksemder. Og skulle du bestemme deg for å "hoppe av", er det gjort med eit tastetrykk.

Facebook
Du kan også følge oss på Facebook.

Til toppen