Oppdaterte nasjonale regler mot skrantesjuke

For å hindre at skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) spres i Norge har Landbruks- og matdepartementet fastsatt en endring av de nasjonale reglene. Den viktigste endringen er innføringen av en skillelinje som skal hindre at sykdommen sprer seg videre nordover.

Til toppen