Oppfølging av Frivillighetserklæringen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

36 frivillige organisasjoner møtte i dag kulturminister Thorhild Widvey og politisk ledelse i ni andre departementer for å følge opp Frivillighetserklæringen.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at frivillig arbeid tilsvarer nærmere 139.000 årsverk – en økning på nesten 22 prosent siden 2006. Frivillighetserklæringen gir anerkjennelse til og legger grunnlaget for regjeringens dialog med den ulønnede delen av frivilligheten.

- I Frivillighetserklæringen sier regjeringen hvordan den ønsker å legge til rette for en kraftfull frivillig sektor. Da trenger vi tilbakemeldinger på om vi leverer, sa kulturminister Thorhild Widvey da hun åpnet møtet.

Politisk ledelse i møte med frivilligheten: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, kulturminister Thorhild Widvey, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Cecilie Brein-Karlsen.
Fra høyre: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, kulturminister Thorhild Widvey, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Cecilie Brein-Karlsen. Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet

Statsrådene fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet deltok også på møtet sammen med statssekretærene fra Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. De presenterte hvordan deres departementer følger opp intensjonene i erklæringen i sitt samspill med frivillig sektor.

Organisasjonene trakk fram behovet for forutsigbarhet og tilgang på frie midler i sine innspill.

Frivillighetserklæringen skal følges opp med minst ett årlig møte mellom regjeringen og frivillig sektor hvert år.

Les hele Frivillighetserklæringen her

Les dokumentet som viser hvordan departementene har fulgt opp erklæringen her (.pdf)

Oversiktsbilde fra møtesalen. Mange deltakere.
Godt oppmøte på oppfølgingsmøte av Frivillighetserklæringen. Foto: Hanne Gjørtz/Kulturdepartementet