Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppfølging av høring om skattemessige konsekvenser av Solvens II

Finansdepartementet har hatt på høring et forslag om endringer i reglene for skattemessig fradrag i forsikringsselskaper, med sikte på at disse skal tre i kraft fra 2016 samtidig med nye soliditetsregler (Solvens II). Departementet har kommet til at det er nødvendig å bruke noe mer tid på oppfølgingen av høringen og det videre arbeidet med nye skatteregler. Det vil derfor ikke bli fremmet forslag til nye skatteregler med virkning for 2016.

Forsikringsselskapene gis i dag fradrag for avsetninger til å dekke og sikre forpliktelser overfor de forsikrede, etter en spesialbestemmelse i skatteloven. Fra 2016 innføres nytt regelverk for forsikringsmessige avsetninger i forsikringsselskaper (Solvens II). I et høringsnotat av 21. mai 2015 foreslo departementet at de skattemessige fradragene fra og med 2016 skal knyttes til de til enhver tid påkrevde avsetninger etter forsikringsrettslige bestemmelser.

I høringsrunden har det kommet omfattende innspill. Det er nødvendig å bruke noe mer tid til å gjennomgå saken, og det vil derfor ikke fremmes forslag til nye skatteregler med virkning for 2016. Departementet vil foreslå en endring i skatteloven som klargjør at innføringen av Solvens II ikke skal påvirke reglene om skattemessige fradrag i forsikringsselskap for 2016.

Til toppen