Opphever aktivitetsplikt i Bø

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag besluttet å oppheve aktivitetsplikten knyttet til Negårds anlegg i Bø. Det gjøres ingen endringer i leveringsvilkårene.

- I min beslutning har jeg lagt avgjørende vekt på at Bø kommune har støttet Nergårds søknad om fritak fra aktivitetsplikten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Selskapet har grunngitt søknaden med at de ønsker å legge om produksjonen ved anlegget, og satse på levendefangst av torsk og oppbevaring i merd.

- Regjeringen er opptatt av å legge til rette for innovasjon og nyskaping som kan sikre økt lønnsomhet og aktivitet på kysten, så dette prosjektet er noe vi ønsker velkommen, sier Aspaker.

Til toppen