Opphever suspensjonen av EØS-midlene i Ungarn

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Suspensjonen av EØS-midlene til Ungarn er opphevet. Det innebærer at Norge vil gjenoppta støtten til økonomisk og sosial utjevning i landet.

– Suspensjonen oppheves fordi ungarske myndigheter har oppfylt betingelsene Norge har stilt til kontrollen og gjennomføringen av EØS-midlene i Ungarn, sier EØS/EU-minister Vidar Helgesen.

Dette inkluderer også garantier for at ungarske myndigheter vil respektere forvaltningsordningen for den norske støtten til det sivile samfunn i Ungarn.

Ungarn er blant de største mottakerne av EØS-midler med totalt 153,3 millioner euro for inneværende periode (2009-14).

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

De fleste støtteprogrammene har vært suspendert siden 9. mai 2014 etter at ungarske myndigheter brøt inngåtte avtaler om forvaltningen av EØS-midlene.

Støtten til programmene for klimatilpasning (sju millioner euro) og sivilt samfunn (13,5 millioner euro) har ikke vært omfattet av suspensjonen.