Historisk arkiv

Oppnevning av Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) er i statsråd i dag oppnevnt for en ny fireårsperiode. Utvalget er et rådgivende organ for myndighetene, og kan ta opp alle saker som angår innvandrere og deres etterkommere. Rita Kumar fortsetter som leder.

Pressemelding

Nr.: 29
Dato: 16.12.05

Oppnevning av Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) er i statsråd i dag oppnevnt for en ny fireårsperiode. Utvalget er et rådgivende organ for myndighetene, og kan ta opp alle saker som angår innvandrere og deres etterkommere. Rita Kumar fortsetter som leder.

- Rita Kumar har gjort en god jobb som leder av KIM. Hun har bidratt til å profilere KIM i media, og fått satt en rekke saker på dagsorden. Jeg er glad for at Rita Kumar har sagt seg villig til å fortsette å være utvalgets leder. På denne måten får KIM en tydelig og profilert leder, med erfaring fra denne type arbeid, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

- Jeg vil oppfordre alle myndigheter og representanter for media til å bruke KIM aktivt. I utvalget sitter en rekke engasjerte personer med et vidt kompetansefelt, og for at vi skal få et inkluderende samfunn for alle, må vi bruke de ressursene som finnes i innvandrerbefolkningen, og lytte til deres synspunkter, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Rita Kumar er programrådgiver ved NTNU. Hun har vært medlem i KIM i to perioder, før hun ble oppnevnt som leder for KIM i 2003. Hun har også vært nestleder i styret for Senter mot etnisk diskriminering fra 1998 til 2002, og sitter i dag i bystyret i Trondheim.

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene er et rådgivende organ for myndighetene, og kan ta opp til drøfting alle saker som angår innvandrerbefolkningen. KIM er også et sentralt forum for kontakt og dialog mellom representanter for innvandrerbefolkningen, myndighetene og politiske partier. Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene ble opprettet i 1984.

Utvalget består av 35 representanter: Utvalgets leder, 17 representanter for personer med innvandrerbakgrunn fra hele landet, og 17 representanter for offentlige myndigheter, KS og de politiske partiene på Stortinget.

Medlemmene med innvandrerbakgrunn er blitt oppnevnt av regjeringen, på bakgrunn av forslag fra lokale innvandrerorganisasjoner over hele landet. Disse medlemmene har kontakt med lokale innvandrerorganisasjoner og -miljøer, og kan på denne måten fungere som et talerør og bindeledd mellom myndighetene og innvandrerbefolkningen. Den direkte kontakten og dialogen mellom representanter for offentlige myndigheter og de politiske partiene på Stortinget gir videre myndighetene innsikt og kjennskap til synspunkter og problemstillinger i innvandrerbefolkningen.

KIM – medlemmer for utvalgsperiode 2006 - 2009:

 1. Rådgiver Rita Kumar (leder), Trondheim

(Forvaltningen)

 1. Ekspedisjonssjef Barbro Bakken, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Ski
 2. Seniorrådgiver Anne-Lise Grette, Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo
 3. Avdelingsdirektør Kjell Røynesdal, Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo
 4. Underdirektør Ragnhild Bendiksby, Justisdepartementet, Kolbotn
 5. Avdelingsdirektør Einar Aarskog, Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo (ny)
 6. Seniorrådgiver Silje Thingstad, Kultur- og kirkedepartementet, Oslo (ny)
 7. Avdelingsdirektør Gunnar Mandt, Kunnskapsdepartementet, Oslo (ny)
 8. Varaordfører Ingvild Tautra Vevatne, KS, Asker (ny)
 9. Direktør Osmund Kaldheim, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Oslo (ny)
 10. Direktør Trygve Nordby, Utlendingsdirektoratet, Son

(Politiske partier)

 1. Arild Stokkan-Grande, Arbeiderpartiet, Levanger(ny)
 2. Per Willy Amundsen, Fremskrittspartiet, Harstad (ny)
 3. Afshan Rafiq, Høyre, Oslo (ny)
 4. Hanne Hodnebrug, Kristelig Folkeparti, Oslo
 5. Trygve Magnus Slagsvold Vedum, Senterpartiet, Stange (ny)
 6. Åsa Elvik, Sosialistisk venstreparti, Bø i Vesterålen, (ny)
 7. Olaf Thommessen, Venstre, Oslo

(Regionale representanter)

 1. Ingeniør Odu Obiajulu, Finnmark/Troms/Nordland, Tromsø (ny)
 2. Badebetjent Mohammed Belmaachi, Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane, Ålesund (ny)
 3. Student Karianne Holt, Trøndelag, Trondheim (ny)
 4. Førsteamanuensis Velauthapillai Dhayalan, Hordaland, Bergen (ny)
 5. Sykepleier Mona Ikdal, Rogaland, Stavanger
 6. Lærer Olga Stabell, Telemark/Vestfold, Horten (ny)
 7. Tolk Fauzia M. Hashi, Agder, Vegårshei (ny)
 8. Sivilingeniør Hossein Naghibi, Hedmark/Oppland, Stange (ny)
 9. Student Arezo Banafsheh, Buskerud, Drammen (ny)
 10. Student Maida Delic, Østfold, Oslo (ny)
 11. Journalist Khaqan Khan, Akershus, Moss (ny)
 12. Tannlege Amandeep Kaur Sirpal, Akershus, Bærum (ny)
 13. Student Diana Amendoeira Maciel, Oslo, Oslo
 14. Hjelpepleier Kasinathan Nirmalanathan, Oslo, Sørum (ny)
 15. Transportarbeider Daniel Gemtessa, Oslo, Oslo
 16. Sykepleier Rbiah Anwar Soofi, Oslo, Oslo (ny)
 17. Bibliotekar Grazyna Iwanow, Oslo, Bærum (ny)

Varamedlemmer for utvalgsperiode 2006 - 2009:

(Forvaltningen)

 1. Ekspedisjonssjef Thor Arne Aass, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Oslo
 2. Rådgiver Ann-Sophi Glad, Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo (ny)
 3. Avdelingsdirektør Roger Østbøl, Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo (ny)
 4. Underdirektør Anne Brodtkorb, Justisdepartementet, Bærum
 5. Avdelingsdirektør Randi Vennes, Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo (ny)
 6. Seniorrådgiver Ingunn Rotihaug, Kultur- og kirkedepartementet, Oslo (ny)
 7. Seniorrådgiver Anne Brit Udahl, Kunnskapsdepartementet, Oslo
 8. Rådgiver Nina Gran, KS, Rygge
 9. Karl - Erik Sjøholt, Utlendingsdirektoratet, Oslo (ny)

(Politiske partier)

10. Saera Tithi Khan, Arbeiderpartiet, Oslo (ny)

11. Mazyar Keshvari, Fremskrittspartiet, Oslo (ny)

12. Linda Cathrine Hofstad, Høyre, Drammen (ny)

13. Kristoffer Sahl, Kristelig Folkeparti, Oslo (ny)

14. Dagfinn Sundsbø, Senterpartiet, Fet (ny)

15. Gülay Kutal, Sosialistisk venstreparti, Oslo (ny)

16. Helge Solum Larsen, Venstre, Stavanger

(Regionale representanter)

1. vara

17. Student Tatjana Kudrjavtseva, Finnmark/Troms/Nordland, Tromsø (ny)

18. Hjelpepleier Ruth Shankar Premini, Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane, Sande

19. Kontormedarbeider Mohmed Goada Dafalla, Trøndelag, Trondheim (ny)

20. Sykepleier Ruth Varghese, Hordaland, Stord (ny)

21. Terapeut Lloyda Quesada, Rogaland, Stavanger

22. Sykepleier Daud Salah, Telemark/Vestfold, Skien (ny)

23. Jurist Senada Sehovic, Agder, Kristiansand (ny)

24. Koordinator Nisveta Tiro, Hedmark/Oppland, Øyer

25. Student Yassin Azari, Buskerud, Oslo (ny)

26. Student Placide Kanema-Kadisa, Østfold, Sarpsborg (ny)

27. Spesialkonsulent Aziz Ur Rehman, Oslo, Oslo (ny)

2. vara

28. Student Olive Murekatete, Finnmark/Troms/Nordland, Tromsø (ny)

29. Student Musukula Fahnbulleh, Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane, Volda (ny)

30. Sosionom Aniceta Ormberg, Trøndelag, Trondheim (ny)

31. Konsulent Appiah A.Yaw, Hordaland, Bergen (ny)

32. Avdelingsingeniør Mohammed Ali Nur, Rogaland, Sandnes

33. Ingeniør Alexey Martyushenko, Telemark/Vestfold, Horten (ny)

34. Arbeidssøkende Nur Hersi, Hedmark/Oppland, Elverum (ny)

35. Fabrikkarbeider Hayri Kilinc, Buskerud, Drammen (ny)

36. Glassmester Rajnikant Mistry, Østfold, Fredrikstad (ny)

37. Stasjonsbetjent Mohammad Anwar Soofi, Oslo, Oslo

3. vara

38. Dataingeniør Canisus Habyrimana, Finnmark/Troms/Nordland, Tromsø (ny)

39. Student Gnanavalluvan Vettivel, Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane, Trondheim (ny)

40. Lektor Saleh Zomlot, Trøndelag, Leksvik (ny)

41. Tolk Hollo Nele, Hordaland, Bergen (ny)

42. Pedagog Ana Isabel Lopez Taylor, Telemark/Vestfold, Bamble (ny)

43. Lærer Manijeh F. Aghdam, Hedmark/Oppland, Gjøvik (ny)

44. Renholder Feryal Abdulla, Buskerud, Kongsberg (ny)

45. Konsulent Miralem Medic, Østfold, Sarpsborg (ny)

46. Jurist Romunald Iwanow, Oslo, Bærum (ny)

4. vara

47. Lærerassistent Kamil Ahmed Farah, Oslo, Oslo (ny)