Oppnevning av kretsmeklere

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt et korps på sju kretsmeklere for tre år. Kretsmeklerne mekler i lokale tarifftvister, men brukes ved behov også i de sentrale meklingene under lønnsoppgjøret.

Følgende er oppnevnt som kretsmeklere:

Østlandet krets

Konsulent Inger Tellefsen, Oslo

Pensjonert lagdommer Dag Stousland, Oslo

Tingrettsdommer Inger Marie Landfald, Sarpsborg

Sørlandet krets

Lagdommer Reidun Wallevik, Skien

Vestlandet krets

Lagdommer Daniel Lunde, Bergen

Trøndelag krets

Lagdommer Mats Stensrud, Trondheim

Nord-Norge krets

Lagmann Dag Nafstad, Tromsø

Til toppen