Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppnevning av ledere og medlemmer til Diskrimineringsnemnda

I statsråd i dag oppnevnte regjeringen ledere og medlemmer til den nye Diskrimineringsnemnda.

Den nye nemnda skal erstatte dagens likestillings- og diskrimineringsnemnd fra og med 1. januar 2018. Sekretariatet for nemnda skal ligge i Bergen.

Diskrimineringsnemda består av tre ledere med dommererfaring og seks faste medlemmer med juridisk bakgrunn.

- Jeg er glad for at vi har fått kompetente ledere og medlemmer på plass i den nye Diskrimineringsnemnda. De skal gjøre et viktig arbeid som vil ha stor betydning for de som opplever diskriminering. Det er historisk at nemda skal kunne ilegge oppreisning i diskrimineringssaker innenfor arbeidslivet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP). 

Fra 1. januar 2018 trer den nye loven om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda i kraft. Med denne loven samles håndhevingsoppgavene, som i dag er fordelt på dagens Likestillings- og diskrimineringsnemd og Likestillings- og diskrimineringsombudet i den nye nemnda. Ombudet blir med dette et rent pådriver- og veiledningsorgan på linje med Barneombudet.

Diskrimineringsnemda skal behandle alle saker i en instans. Det vil bidra til redusert saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden i dag er lang, det kan ta opptil to år fra en sak klages inn for ombudet til endelig vedtak foreligger i nemnda.

Medlemmer av Diskrimineringsnemnda for perioden 2018-2022:

Ledere

 • Ivar Danielsen (f. 1947), Lillesand, leder i nåværende nemnd, oppnevnes for fire år. Jurist og lagdommer i Agder lagmannsrett.
 • Susann Funderud Skogvang (f. 1975), Tromsø, nestleder i nåværende nemnd, oppnevnes for fire år. Jurist og lagdommer i Hålogaland lagmannsrett.
 • Jon Østensvig (f. 1969), Oslo, fast medlem i nåværende nemnd, oppnevnes for to år. Jurist og tingrettsdommer i Oslo tingrett.

Faste medlemmer

 • Gislaug Øygarden (f. 1966), Mo i Rana, fast medlem i nåværende nemnd, oppnevnes for fire år. Jurist og kommuneadvokat i Rana.
 • Ingvild Mestad (f. 1960), Oslo, oppnevnes for fire år. Jurist og lagdommer i Borgarting lagmannsrett.
 • Kirsti Coward (f. 1940), Oslo, varamedlem i nåværende nemnd, oppnevnes for to år. Jurist og høyesterettsdommer.
 • Jens Kristian Johansen (f. 1973), Oslo, fast medlem i nåværende nemnd, oppnevnes for fire år. Jurist og advokat (partner) i advokatfirmaet Grette.
 • Thorkil H. Aschehoug (f.1973), Oslo, fast medlem i nåværende nemnd, oppnevnes for to år. Jurist og senioradvokat i advokatfirmaet Grette.
 • Usman Ivar Shakar (f. 1982), Oslo, fast medlem i nåværende nemnd, oppnevnes for to år. Jurist ved Det kongelige slott.

Varamedlemmer

 • Ingunn Fornes (f.1978), Bergen, oppnevnes for fire år. Jurist og utreder i Gulating lagmannsrett.
 • Anne Horn (f.1969), Bergen, oppnevnes for fire år. Jurist og tingrettsdommer i Bergen Tingrett.
 • Tine Eidsvaag (f. 1960), Bergen, oppnevnes for to år. Jurist og førsteamanuensis ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
 • Birthe Eriksen (f.1971), Bergen, oppnevnes for to år. Jurist og privatpraktiserende advokat.
 • Torstein Frantzen (f. 1968), Bergen, oppnevnes for fire år. Jurist og lagdommer ved Gulating lagmannsrett.
 • Thomas Eeg (f. 1963), Bergen, oppnevnes for to år. Jurist og professor ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.  
Til toppen