Oppnevning av medlemmer til Etikkrådet for SPU

Finansdepartementet har gjenoppnevnt Trude Myklebust, og oppnevnt Svein Richard Brandtzæg og Siv Helen Rygh Torstensen som nye medlemmer av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU). De tre er oppnevnt for en fireårsperiode fra 1. juni 2021 til 31. mai 2025.

Etikkrådet gir råd til Norges Bank om observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland basert på retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet. Sammensetningen av Etikkrådet skal sikre at rådet har god og bred kompetanse for å kunne utføre sitt oppdrag.

Etikkrådet vil fra 1. juni 2021 ha følgende sammensetning:

  • Johan H. Andresen (leder, oppnevnt t.o.m. 31. mai 2023)
  • Cecilie Hellestveit (medlem, oppnevnt t.o.m. 31. mai 2023)
  • Trude Myklebust (medlem, oppnevnt t.o.m. 31. mai 2025)
  • Svein Richard Brandtzæg (medlem, oppnevnt t.o.m. 31. mai 2025)
  • Siv Helen Rygh Torstensen (medlem, oppnevnt t.o.m. 31. mai 2025)

Les også: