Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppnevning av nye medlemmer og varamedlemmer til Norsk kulturråd

Det er i statsråd i dag oppnevnt fem medlemmer og tre varamedlemmer til Norsk kulturråd for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017.

Det er i statsråd i dag oppnevnt fem medlemmer og tre varamedlemmer til Norsk kulturråd for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017.

- Norsk kulturråd spiller en svært viktig rolle i norsk kulturliv – både som forvalter av Norsk kulturfond og som rådgiver i kulturspørsmål. Rådet skal ha høy faglig kompetanse innenfor et bredt felt, og bør ha bred geografisk representasjon. Begge disse kriteriene er godt ivaretatt i det rådet som nå skal fordele midlene i Norsk kulturfond fra 2014. Rådet er inne i en spennende periode. I 2014 vil rådet ha større fullmakter til å kunne disponere midler på tvers av faggrenser. Gjennomgangen av Norsk kulturråds samlede virksomhet vil også sette fokus på rådets virksomhet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Norsk kulturråd har ti medlemmer og et antall varamedlemmer etter behov. Rådets medlemmer, inkludert leder, og varamedlemmer oppnevnes av Kongen etter tilråding fra departementet. Oppnevningen gjelder for fire år. Oppnevningene er rullerende slik at halvparten av medlemmene oppnevnes hvert annet år.

 

Norsk kulturråd vil fra 1. januar 2014 ha følgende sammensetning:

 

Som rådsmedlemmer for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017 er oppnevnt:

Soon-Mi Chung(1952) er bosatt i Oslo. Hun er musiker og pedagog ved Barratt Due musikkinstitutt samt kunstnerisk leder av Barratt Dues Juniororkester. Hun har mottatt en rekke priser – herunder Norsk kulturråds ærespris for 2012 sammen med Stephan Barratt-Due.

Anne Oterholm (1964) er bosatt i Ås. Hun er forfatter og utdannet cand.philol. ved Universitetet i Oslo. Oterholt har arbeidet som kritiker og skribent. I perioden 2005 til 2012 var hun leder av Den norske Forfatterforening.

Anne Marit Noraker (1971) er bosatt i Nord-Aurdal og har vært direktør ved Valdresmusea fra 2011. I perioden 1996-2011 var hun tilknyttet Oslo byarkiv. Noraker er cand. mag. med etnologi, arkivkunnskap, historie og statsvitenskap.

Geir Haraldseth (1977) er bosatt i Stavanger. Han er leder ved Rogaland Kunstsenter. Han er utdannet ved the Center for Curatorial Studies i New York og Central Saint Martin’s i London. Han har også vært skribent for en rekke faglige tidsskrifter.

Arne Fagerholt (1964) er bosatt i Orkdal. Han er utdannet ballettdanser og koreograf og er ansatt som kulturleder i Orkdal kommune. Fagerholt ble første gang oppnevnt medlem av rådet 1. januar 2012, og gjenoppnevnes for en ny periode.

 

Som varamedlemmer for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017 er oppnevnt:  

Sven Åge Birkeland (1960) er bosatt i Bergen der han er leder av BIT Teatergarasjen, dansebiennalen Oktoberdans og teaterbiennalen Meteor. Han fikk “Danseinformasjonens Ærespris” for 2010.

Roy Høibo (1948) er bosatt i Suldal kommune og er avtroppende direktør ved Ryfylkemuseet. Han er magister i etnologi med støttefagene historie og norsk, og har skrevet en rekke bøker, artikler, utstillingsmanus, foredrag og utgreiinger. Høibo ble tilkjent professorkompetanse i 1999.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl (1967) er bosatt i Kristiansand. Hun er seniorforsker og forretningsutvikler ved Agderforskning. Hun er utdannet Dr. art. ved Universitetet i Bergen. Kirsti Mathiesen Hjemdahl er også leder for bransjerådet for kulturnæringene som ble oppnevnt av KUD.

 

Rådet blir med dette sammensatt slik:

Oppnevnt for perioden 2012 til 2015:

Leder: Adm.dir./ komponist Yngve Slettholm, Oslo
Medlem: Skuespiller Asta Busingye Lydersen, Oslo (1. nestleder)
Medlem: Musiker Arnfinn Bjerkestrand, Oslo (2. nestleder)
Medlem: Kurator  Marianne Olsen, Tromsø
Medlem: Kunstnerisk leder Iren Reppen, Oslo

Varamedlemmer:
1: Billedkunstner  Geir Harald Samuelsen, Oslo
2: Kunstnerisk leder Luva Kuzovnikova, Kirkenes

Oppnevnt rådet for perioden 2014 til 2017:

Musiker Soon-Mi Chung, Oslo
Kulturleder Arne Fagerholt, Orkdal
Daglig leder Geir Haraldseth, Stavanger
Forfatter Anne Oterholm, Ås
Museumsdirektør Anne Marit Noraker, Nord-Aurdal

Varamedlemmer:
1: Direktør Sven Åge Birkeland, Bergen
2: Direktør Roy Høibo, Sand
3: Forsker Kirsti Mathiesen Hjemdal, Kristiansand

Til toppen