Oppnevning av styremedlemmer i Norsk Rikstoto

Landbruks- og matdepartementet har i dag (26. juni) oppnevnt Jan Petter Sissener som leder av styret i Norsk Rikstoto. Camilla Høvding Blom er oppnevnt som nytt styremedlem etter forslag fra Norsk Jockeyklub.

Styret vil etter dette bestå av følgende medlemmer oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet:

  • Leder: Jan Petter Sissener
  • Nestleder: Johan Kvarme
  • Styremedlem: Eli Blakstad
  • Styremedlem: Tor Jan Tjosevik
  • Styremedlem: Camilla Høvding Blom

I tillegg har de ansatte to representanter i styret.

Til toppen