Oppretholder krav mot Westerdals

Kunnskapsdepartementet opprettholder kravet om at Westerdals må betale tilbake nær 22 millioner kroner, som kommer i tillegg til de 63 millioner kronene departementet allerede har krevd tilbake. Årsaken er at departementet mener skolen har fått statstilskudd til studier som ikke har vært godkjent.

Departementet varslet i slutten av januar at det vil kreve tilbake 21, 7 millioner kroner som urettmessig er utbetalt i statstilskudd til studiene Prosjektleder kultur fra høsten 2006 til og med våren 2014. Dette var et studietilbud ved Film og TV-akademiet, senere Nordisk institutt for Scene og Studio AS. Skolen har endret navn flere ganger, og er i dag en del av Westerdals – Oslo School of Arts, Communication and Technology (WOACT). Det er denne høyskolen Kunnskapsdepartementet retter kravet mot.

Departementet har nå vurdert tilsvaret fra Westerdals - Oslo School of Arts, Communication and Technology (WOACT), og opprettholder konklusjonen om at skolen urettmessig har mottatt statstilskudd til opplæringstilbudet Prosjektleder kultur fordi studiet ikke var godkjent.

Det er bare godkjente utdanningstilbud som gir rett til statstilskudd. - Vi mener at skolen har gitt uriktige opplysninger om elevtall til myndighetene, og på den måten fått utbetalt urettmessig statstilskudd. Vi har vurdert skolens argumenter mot kravet, men har etter en grundig juridisk vurdering fattet vedtak om at pengene skal kreves tilbake, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Departementet har tidligere krevd at WOACT betaler tilbake statstilskudd som er utbetalt for studiene Film og tv, Studio 3D og Scenografi og event.

Vedtak om tilbakekreving av statstilskudd prosjektleder ku...(1181371).pdf

Les mer om saken

Til toppen