Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppretter utvalg som skal gjennomgå voldsoffererstatningsordningen

Regjeringen setter i dag ned et offentlig utredningsutvalg som skal gjennomgå voldsoffererstatningsordningen og vurdere behovet for endringer når det gjelder kompensasjon til ofre for alvorlig kriminalitet.

–  Målet er blant annet å gjøre det bedre for ofre for alvorlig kriminalitet. Det skal være lettere for dem å finne ut om de har krav på erstatning og de skal få søknaden sin raskere behandlet, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (FrP).

Voldsoffererstatningsordningen har eksistert siden 1976, og det er nå behov for en gjennomgang. Selve voldsoffererstatningsloven 2001 har vært gjenstand for en rekke enkeltstående endringer. Regelverket er derfor komplisert og vanskelig tilgjengelig. Dette er uheldig for myndighetene og for ofrene. Både ordningen og organiseringen av saksbehandlingen skal sees under ett for å sikre en hensiktsmessig, treffsikker og effektiv videreutvikling av ordningen.

– Fremskrittspartiet har alltid vært opptatt av fornærmedes, og særlig barns rettigheter. Vi har derfor et bredt sammensatt utvalg med blant annet leder av Stine Sofies stiftelse, Ada Sofie Austegard, sier Vidar Brein-Karlsen.

Utvalgets sammensetning:

  • Ragnhild Helene Hennum, prorektor ved Universitetet i Oslo, leder
  • Annichen Rye-Holmboe, privatpraktiserende advokat i Tromsø
  • Eirik Lereim, tingrettsdommer i Fosen tingrett
  • Ada Sofie Austegard, leder av Stine Sofies stiftelse
  • Torkjel Nesheim, tingrettsdommer/avdelingsleder i Oslo tingrett

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. april 2016.

Utvalgets mandat

Til toppen