Opprettholder instruks

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fiskeriminister Per Sandberg opprettholder instruks om hvordan søknader om utskifting til større fartøy i kystfiskeflåten skal behandles.

- Det er riktig å la instruksen stå. Den skaper forutsigbarhet og forenkler. Dette er vår politikk, sier fiskeriministeren.

 Instruksen innebærer at kravet om forholdsmessighet ved utskifting eller såkalt splitting bare skal gjelde den minste flåten. Hensikten er å sikre større likebehandling av fiskebåteiere. Etter at instruksen ble fastsatt har Norges Fiskarlag og Kystfiskarlaget bedt departementet om endringer.

-  Jeg kan ikke se at det er noe reelt behov for å begrense fartøyeiers frihet til å velge fartøy i større grad enn det instruksen gjør, når maksimalkvoter ikke lenger spiller noen viktig rolle for reguleringsopplegget i de aktuelle fartøygruppene. Instruksen gir også beskyttelse for den minste flåten, idet den sikrer at kvoter med hjemmelslengde under 11 meter ikke blir tildelt til båter over 15 meter, sier fiskeriminister Per Sandberg.