Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Opprettholder krav til konsesjon for Trælandsfoss kraftverk

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å pålegge konsesjonsbehandling av Trælandsfoss kraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder. Kraftverket ble anlagt tidlig på 1900-tallet og er i dag konsesjonsfritt.

Vassdragsmyndighetene kan i medhold av vannressursloven § 66 i særlige tilfeller bestemme at konsesjonsfrie tiltak må ha konsesjon, og at tiltaket blir ulovlig om det ikke sendes inn en søknad innen en fastsatt frist. Etter departementets mening medfører Trælandsfoss kraftverk i dag så store ulemper for laks i vassdraget at det må konsesjonsbehandles.  

- Samtidig med at vi bygger ut ny vannkraft er det viktig å ivareta miljøhensyn knyttet til eksisterende vannkraftutbygginger. Konsesjonsbehandling av Trælandsfoss kraftverk vil kunne bidra til vesentlige forbedringer av forholdene for laks i Kvina, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Til toppen