Ti millioner kroner til søppelrydding langs kysten

Klima- og miljødepartementet lyser ut ti millioner kroner til tiltak for å redusere marin forsøpling. Bevilgningen er et resultat av budsjettforliket mellom Venstre, Høyre, Kristelig folkeparti og Fremskrittspartiet.

-De ti millionene vil støtte opp om det frivillige arbeidet. Marin forsøpling er ikke bare et veldig synlig og plagsomt miljøproblem, men også en alvorlig trussel mot livet i havet. Pengene vil gi et ytterligere løft for en felles nasjonal innsats, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Lørdag 9. mai deltok over 20 000 frivillige personer under den nasjonale strandryddedagen.

-Jeg var selv ute og ryddet i Lillesand, og så hvor mye søppel som kommer fra sjøen. Det var veldig oppmuntrende å oppleve det store folkelige engasjementet for å rydde opp i nærområdene, sier Sundtoft.

Det kan søkes om støtte til transport og levering av strandsøppel og koordinering av tiltak. Det kan også gis støtte til informasjon og forebyggende arbeid. Ordningen omfatter også kasserte eierløse fritidsbåter som det ligger mange av i strandsonen.

- Organisasjoner, friluftsråd, foreninger, familier og mange andre er ute og rydder gjennom hele året. Jeg håper mange samarbeider om å søke, slik at vi kan få mange effektive tiltak, sier Tine Sundtoft.

Søknader skal sendes Miljødirektoratet, og søknadsfristen er 15. junii. Mer informasjon på direktoratets hjemmeside

http://www.xn--miljdirektoratet-oxb.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/Mai-2015/Sok-stotte-til-tiltak-mot-marin-forsopling/

Til toppen