Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppstart for arbeidet med pensjon fra første krone

Finansdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmålet om pensjonsopptjening fra første krone i private innskuddspensjonsordninger.

Arbeidsgruppen skal utrede pensjonsopptjening fra første krone i innskuddspensjonsordninger, og krav om medlemskap i private tjenestepensjonsordninger for ansatte under 20 år og ansatte med lavere stillingsandel enn 20 prosent. Utredningen skal avgis innen våren 2020.

LO, NHO, Virke, YS, Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet deltar i arbeidsgruppen, og Finanstilsynet gir faglig bistand til utredningen. Underveis i arbeidet vil det bli invitert til et innspillsmøte med interessenter som ikke er representert direkte i arbeidsgruppen.

Til toppen