Oppstartsdato for kvotebonus til fisker

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nærings- og fiskeridepartementet endrer oppstartsdato for kvotebonus til levendelagring fra 1. mars til 1. januar.

I regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader i 2016 er det avsatt 4 000 tonn til kvotebonus til levendelagring av torsk. Med en kvotebonus på 50 prosent betyr dette at inntil 8 000 tonn kan gå inn under denne ordningen.

Formålet med ordningen er å strekke sesongen for leveranser av torsk ut over vintermånedene som er hovedsesong. Dette bidrar til mulighet for høyere priser på råstoffet og mer stabile leveranser av fersk torsk til markedet.

For i enda større grad å sikre at ordningen bidrar til å strekke sesongen for råstoffleveranser ut over hovedsesongen, ble det i forskriften fastsatt at ordningen med kvotebonus kan benyttes fra 1. mars 2016.

Departementet har i etterkant av at forskriften ble fastsatt fått innspill fra næringsaktører som driver med levendelagring om at kontrakter for 2016 både bakover og fremover i verdikjeden er inngått med den antakelse at ordningen med kvotebonus skal gjelde fra 1. januar. 

Etter en totaltvurdering har departementet kommet til at oppstartsdato for kvotebonus til fisker endres fra 1. mars til 1. januar, det vil si at ordningen blir slik den har vært i 2014 og 2015. En ny vurdering av spørsmålet gjøres før en ordning med kvotebonus innføres i 2017.