Vis hele kalenderen

20.10.2016

  • Oppstartsmøte rapportering CERD-konvensjonen

    Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

    Adresse: Akersgata 59, Oslo

    Sted: R5

    Møte med med sivilt samfunn om Norges 23./24. rapport til CERD (FNs rasediskrimineringskonvensjon).