Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppstartsmøtet til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2020/2021

Den 17, desember gjennomførte Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) oppstartsmøtet til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2020/2021.

I oppstartsmøtet presenterte Økonomisk utvalg for reindriften Totalregnskapet for reindriften 2018, med budsjett for 2019. Totalregnskapet er et viktig grunnlagsdokument for de kommende forhandlingene. I tillegg presenteres gjennomførte utredninger og sentrale tema til forhandlingene gjennomgås.

Totalregnskapet viser at de totale inntektene i reindriften har økt, samtidig som kostnadene ikke har økt i like stor grad. Dette gir et positivt totalresultat for reindriften.

Foruten avtalepartene deltok NRLs ungdomsutvalg, Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt, tamreinlagene, Sametinget, Landbruksdirektoratet, fylkesmannsembetene, samt Norsk Landbruksrådgivning på møtet.

Selve forhandlingene om reindriftsavtalen 2020/2021 starter med at Norske reindriftssamers landsforbund overleverer sitt krav til staten torsdag 9. januar 2020. Deretter legger staten fram sitt tilbud torsdag 30. januar. I henhold til hovedavtalen skal forhandlingene være avsluttet innen utgangen av februar.

 

Deltakerne fra oppstartmøte i dag.
Deltakerne fra oppstartmøte i dag. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen