Vis hele kalenderen

24.10.2013

  • Oppvekstkonferansen 2013

    Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

    Sted: Thon Hotell Arena Lillestrøm

    Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren åpner Oppvekstkonferansen 2013. Årets konferanse har som mål å spre kunnskap om sentrale temaer knyttet til barn som lever i risiko. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet presenterer nasjonal statistikk og utviklingstrekk for barns oppvekstvilkår.

Til toppen