Optimistisk med tanke på ny klimaavtale

EU må vise troverdighet, ambisjoner og sterkt lederskap fremover i arbeidet for en ny klimaavtale i Mexico. København-avtalen danner et grunnlag som EU må jobbe videre med, mener europaparlamentariker Jo Leinen.

Jo Leinen, tysk europaparlamentariker og leder av Europaparlamentets komité for miljø, helse og matsikkerhet (ENVI), holdt sist uke en orientering om København-avtalen og EUs videre strategier knyttet til klima og miljø.

Hovedpunkter fra orienteringen:

  • Leinen uttrykte skuffelse over København-avtalen, men mener “vinden” nå har snudd. København-avtalen danner et grunnlag som EU og andre land må jobbe videre med  
  • Problemet i København: U-landene stolte ikke på i-landene. Vi må vise solidaritet og hjelpe u-landene med penger. Dette må komme til syne under det neste klimatoppmøtet i Mexico. USA må dessuten gjøre mer og Kina må binde seg mer. Europa/EU har grunn til å være skuffet over København
  • EU må jobbe med ny strategi: å vise troverdighet, ambisjoner og sterkt lederskap
  • EU må ikke vente til Sør-Afrika i 2011 med å få en ny klimaavtale. Klimamøtet i Mexico må ikke undervurderes og målet må være å få i stand en avtale. Man må forberede en ”plan B” for Mexico fordi noen land kanskje vil blokkere en avtale
  • Viktige tiltak: få i stand avtaler med bilindustrien, avtaler for å hindre avskoging, dekarbonisere strømproduksjonen og implementere ”klimapakken” for å stoppe spekulanter. Debatten om vi trenger karbonskatter er en interessant, men vanskelig debatt. Karbonskatter vil ikke aktuelt for alle sektorer, men det kan bli en skatteharmonisering. Frankrike har foreslått en ”grenseavgift”, men Leinen tror dette er feil vei å gå fordi det går imot det indre marked. 

Skuffet over København-avtalen

Jo Leinen, MEP og leder av ENVI-komiteen, åpnet møtet med å uttrykke skuffelse over utfallet av København-avtalen. Han er imidlertid mer optimistisk nå og mener forholdene ligger mer til rette for å oppnå en bedre avtale på et senere tidspunkt. Det må jobbes videre med København-avtalen, som kan danne grunnlag for en ny avtale. Leinen synes det var skuffende at ikke president Barack Obama kom til København på et tidligere tidspunkt. USA, som forurenser mest i hele verden, må helt klart gjøre mer. Kina ønsker økonomisk utvikling, men er lite villig til å binde seg til noe. Europa har på sin side god grunn til å være skuffet over København-avtalen. USA og Kina anfører derimot at København var et steg frem, ifølge Leinen.  

Han minnet om at København-avtalen ble undertegnet av 29 nasjoner, som står for 80 prosent av CO2-utslippene. EU må ta utgangspunkt i denne konkrete avtalen og bygge videre på den, kommenterte Leinen. Videre var han opptatt av oppfølgingen av EUs finansieringstilsagn. Det var for øvrig en svakhet at EU ikke hadde noe klarere mandat fra medlemslandene i forhandlingene i København, men dette vil bedre seg med Lisboa-traktaten, tror Leinen. Han håper at det i juni vil være én forhandler fra EU på vegne av de europeiske landene i kommende forhandlinger.

Må arbeide med ny strategi og hjelpe u-landene

Leinen pekte på at det var to mulige spor å følge videre: Kyoto-protokollen og forhandlinger om en ny konvensjon. EU må jobbe med resultatet og samtalene fra København. Det må også arbeides for en ny strategi bygget på å vise troverdighet, ambisjoner og sterkt lederskap. I København stolte ikke u-landene på de rike landene (i-landene). EU må vise solidaritet og vilje til å hjelpe u-landene innen juni. Dette må komme til syne i tiden frem til det neste klimamøtet i Mexico i desember. Leinen var kritisk til Connie Hedegaard, den danske klimakommissæren, som ikke tror på noen avtale i Mexico. EU var riktignok for ambisiøse i København, men man skal ikke undervurdere møtet i Mexico og heller ikke vente til møtet i Sør-Afrika i 2011 med å få i stand en avtale, mente Leinen. Han snakket videre om en plan B for Mexico. Man må forberede en plan B, fordi noen land, eksempelvis Cuba og Venezuela, kanskje vil blokkere en avtale.

Leinen trakk frem flere mulige tiltak man kan komme i gang med. Det er viktig å prøve å få til avtaler med bilindustrien, å stoppe avskogingen ved å få en avtale innen 2020 og dekarbonisere strømprodusjonen. Klimapakken må dessuten bli implementert for å stoppe spekulanter. Leinen viste også til at det er en debatt om EU trenger karbonskatter. Dette er en interessant, men vanskelig debatt. En slik type skatt kan ikke bli brukt i alle sektorer, men den kan bli brukt til skatteharmonisering i en viss grad. Frankrike ønsker på sin side en debatt om grenseavgifter. Leinen tror imidlertid dette forslaget er feil vei å gå fordi det går imot det indre marked. For å finansiere klimatiltak nevnte Leinen at man kanskje kan ha en skatt på finansielle transaksjoner – det kunne være en idé for å unngå spekulasjon eller spekulanter. Eventuelt kan man ta penger fra finanssektoren på annen måte.

Mest energieffektive økonomien i 2020

Leinen viste også til EU 2020 prosessen for videre velstandsutvikling og mål om en ”low carbon economy” (lavkarbon-økonomi) i 2020, hvor den mest energieffektive økonomien skal være den europeiske. EU er for øvrig blitt mye bedre på fornybar energi sammenlignet med 2002, og bruken av bio- og solenergi er stigende. 

Ambisjonen må uansett være å vise verden at man kan ha en (god) økonomisk utvikling og beskytte jobber og arbeidstakere samtidig som man tar miljøhensyn. Det er vinnerstrategien, ifølge Leinen. Han avsluttet med å si at Europa ikke kan beskytte klimaet på egen hånd, men uten Europa blir det heller ingen ”klimabeskyttelse”.

Til toppen