Ordning med tilskudd til hjemreise fra Svalbard for borgere utenfor EU/EØS

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Justis- og beredskapsdepartementet utreder nå en løsning for tidsbegrenset støtte til hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som er uten inntekt og midler til å reise tilbake til sitt hjemland.

– Fordi de som ikke har rett til dagpenger eller andre stønadsordninger er det etablert en tidsbegrenset stønadsordning. Formålet med ordningen har vært å sikre midler til livsopphold basert på sosialhjelpsatser i den akutte krisen som oppsto som følge av pandemien, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Stønadsordningen til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen er tidsbegrenset til 20. juni og det er ikke aktuelt å forlenge denne.

Opphevelsen av karantenebestemmelsene fra 1. juni vil medføre at turister fra fastlandet igjen vil kunne reise til Svalbard og endel permitterte arbeidstakerne i Longyearbyen vil trolig komme tilbake i arbeid.

– Vi tar høyde for at ikke alle vil ha en jobb å gå tilbake til når karantenebestemmelsen oppheves. Det er bakgrunnen for at vi nå vurderer en tidsavgrenset støtte til hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen. Det er viktig at den enkelte nå nøye vurderer sin situasjon og konsekvensene av eventuelt å ikke komme tilbake i lønnet arbeid, sier Mæland.