Statssekretær Skogen orienterte om status for Tisa-forhandlingene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- I debatten om Tisa hører vi mange som er bekymret. Derfor er det viktig å være tydelig på at politiske vedtak i Norge fortsatt skal styre hvordan det offentlige organiserer sin virksomhet, hvilke tjenester det offentlige anskaffer fra private og om offentlig virksomhet skal privatiseres, sa statssekretær Tone Skogen.

Torsdag 3. mars informerte statssekretær Tone Skogen WTO-utvalget om status for forhandlingene om avtalen for handel med tjenester (Tisa). WTO-utvalget er regjeringens rådgivende utvalg for handelspolitikk. Det inviteres bredt til møtene, og denne gangen deltok 30 representanter fra ulike organisasjoner på møtet. UD har hatt en rekke møter om Tisa med ulike interesserorganisasjoner og dette var det andre særskilte WTO-utvalgsmøtet om Tisa.

Her kan du høre statssekretær Skogens innledning.

Statssekretæren åpnet møtet med å understreke at regjeringen ønsker størst mulig åpenhet og debatt om handelspolitikken. Departementet ønsker å styrke dialogen om Tisa, og det vil bli invitert til flere WTO-utvalgsmøter om Tisa i tiden fremover.

Skogen informerte om status for forhandlingene og tok opp aktuelle problemstillinger innen skipsfartstjenester, energirelaterte-tjenester og e-handel. I de siste forhandlingsrundene har forhandlingene om markedsadgang vært en prioritet og det forventes ekstra trykk på disse fremover. Hun informerte også om at partene er enige om å jobbe for å komme så langt som mulig i løpet av året. En oppsummering fra siste forhandlingsrunde kan du lese her.

Under innledningen argumenterte Skogen også for betydningen av handelsavtaler for Norge og sa følgende om hvorfor Norge deltar i forhandlingene:

- Handel basert på forutsigbarhet og likebehandling har alltid vært viktig, men er spesielt viktig nå som vi ikke lenger kan basere oss på en høy oljepris. Norske bedrifter trenger gode vilkår for å kunne eksportere, de er bærebjelken i vår økonomi, påpekte Skogen.

Det var en rekke spørsmål fra deltakerne blant annet om offentlige tjenester, kommunalt tjenestetilbud, vilkår for spesifikke næringer og fremdriften i energi- og skipsfartsforhandlingene. Enkelte påpekte at det er meget viktig for norsk næringsliv at Norge får en god Tisa-avtale.